Följ oss på sociala medier

Integritetspolicy

Allmänt / Inledning

I samband med att du beställer en vara hos Kalmar Fisk och Skaldjur AB, 556810-9820, så får vi även ta del av dina kontaktuppgifter. Du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss och med denna Integritetspolicy vill vi visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Kalmar Fisk och Skaldjur AB, 556810-9820, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att all behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Varför vi behandlar personuppgifter

Kalmar Fisk och Skaldjur behandlar personuppgifter med ändamål och syfte att:

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av produkter och tjänster.

Vilka personuppgifter vi behandlar

De personuppgifter Kalmar Fisk och Skaldjur samlar in och behandlar om dig i egenskap som kund är;

Cookies – På vissa delar av vår webbplats används cookies för att ge dig som besökare tillgång till extra funktioner och förbättra din användarupplevelse. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Mer information om cookies och hur du undviker dem finns att tillgå på https://www.minacookies.se

Lagliga grunder för vår behandling av personuppgifter

Kalmar Fisk och Skaldjur baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder; Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, så som för att genomföra köp och för att kunna uppfylla våra åtaganden.

Kalmar Fisk och Skaldjur har en rättslig förpliktelse att behandla vissa personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Personuppgifter i form av ev fotografier behandlar vi efter att du som kund givit ditt samtycke.

Hur vi sparar dina kontaktuppgifter

Dina personuppgifter sparas endast så länge som krävs för att fullgöra de ändamål för vilka uppgifterna samlades in. Vi sparar även personuppgifter under den tid som specificerats enligt gällande lagkrav, exempelvis bokföringslag.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

Skyddet av dina personuppgifter

Kalmar Fisk och Skaldjur har vidtagit de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Kalmar Fisk och Skaldjur ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Kalmar Fisk och Skaldjur AB
Mobil: 070-532 58 00 alt
lasse.palmqvist@kalmarfisk.se

Anmäl dig till vår kundklubb!

Vi har nu startat upp Kalmar Fisk och Skaldjurs kundklubb! Här kommer du få fina erbjudanden, intressanta nyheter och goda recept! Nyhetsbreven är kostnadsfria och kommer att skickas ut ett par gånger per månad. Vill du var med i vår kundklubb? Fyll då i din e-postadress nedan:

Gå med i kundklubben